senart

Neyzen

Bu çalışmada karışık sanat teknikleri bir arada kullanılmıştır. Yağlıboya ile ebru sanatının birlikteliği farklı bir ahengi meydana getirdi. Neyzenin neyinden..